Успешно завършване на стипендиантите от TechARTnology