Описание

Поради редица проблеми във формалното образование в България, децата не успяват да развият напълно своите творчески потенциали. Наред с грамотността, знанията по различни предмети, съвременните деца трябва да развиват и своята креативност, умения за комуникация и множествени интелигентности, изключително необходими за тяхното по-нататъшно развитие и интеграция в социума. Фондация „Be Creative“ вярва, че всеки човек носи талант и че креативността е въпрос на избор. Най-подходящото време за развитието им е ранната детска възраст.

За много деца в България обаче е силно изразен проблемът с достъпността до качествени образователни услуги, поради финансовата невъзможност на техните родители. От друга страна, такива деца имат не само талант, но и голяма мотивация за развитие в съответните области и заслужават да бъдат подкрепени.

Затова основният проект на „Fusion Foundation“ е проектът “Креативност без граници“, чрез който фондацията набира средства за осигуряване на целогодишни стипендии за обучението на деца от 6 до 14-годишна възраст по езици и изкуства от семейства с ниски доходи.

„Креативност без граници“ бе създаден с цел да даде възможност на деца с таланти да се развиват по най-добрия начин, въпреки финансовата невъзможност на своите родители.

Освен по проект “Креативност без граници”, още стипендии се отпускат и по проект TechARTnology. Повече информация – вижте тук.