Кандидатстване

Изберете стипендия

Желани курсове:

Информация за кандидата

Информация за майка/ настойник

Информация за баща / настойник

Информация за братя/ сестри

Информация за братя/ сестри

Упълномощени лица

Документи за кандидатстване

Моля, прикачете файловете за кандидатстване (Максимален размер на файл 5МБ.)

Документи, удостоверяващи, че доходът на член от семейството е под 700 лв.;
Документ, удостоверяващ, че детето е записано в редовна форма на обучение;
Документ, доказващ успеха на децата от втори до седми клас.
Допълнителни документи
Моля, попълнете задължителните полета отбелязани с *.
Моля, приемете общите условия за кандидатстване. Гарантирам, че: